Arne Isacsson

Akvarellist, konstpedagog, grundare av Gerlesborgsskolan

Akvarellmonotypi

Arne i arbete med att montera collagebitarArne har utvecklat tekniken akvarellmonotypi, som har sin grund i förståelsen för akvarellpigmentens egenskaper. Här laborerar Arne medvetet med pigment och vatten mellan tunna papper i en process som är delvis styrd, delvis spontan. Eftersom metoden låter materialet uppträda på sina egna villkor uppstår, inte minst i torkningsprocessen, en sorts analogi med processer och fenomen i naturen.

Akvarellmonotypi lämpar sig genom sin transparens för glaslaminering, vilket gör den tålig för väder och vind. 2009 uppfördes de första akvarellskulpturerna; PÅLARNE i Fjällbacka och SOTE MÄRKE i Kungshamn.